Een kind van de lagere schoolleeftijd wordt steeds zelfstandiger en ontwikkelt zijn eigen mening. Het leert zijn emoties beter beheersen en bijsturen en kan zich al maar langer concentreren. Het leert echte vriendschappen aangaan en onderhouden en leert omgaan met een wereld die steeds meer van hem/haar verwacht. Denk maar aan omgaan met gevaar, eenvoudige conflicten oplossen, weten wat geld is en waarvoor het dient, de bedoelingen en belangen van anderen inschatten, en ga zo maar door.

Ondanks de grotere onafhankelijkheid, mogen we niet onderschatten hoezeer deze kinderen nood hebben aan de nabijheid van volwassenen. Volwassenen geven hen liefde, positieve reacties en een gevoel van veiligheid om zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Ze helpen een kind steeds meer verantwoordelijkheid te dragen, maar nemen deze ook nog op verschillende vlakken zelf op. Tenslotte hebben ze de taak om het kind een wereld aan te bieden die hun jonge leven steeds blijft verrijken met nieuwe ervaringen.

 

Diensten in en rond Grimbergen die mogelijks een aanbod hebben voor je vragen over kinderen van lagere schoolleeftijd:

Opvoeden en opgroeien
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Opvoedingsstijlen)
CAW Halle-Vilvoorde (Opvoedingsondersteuning)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
CKG De Kleine Parachute (Agressie, Angst, Begeleiding, Boosheid, Broer, Driftbui, Echtscheiding ouders, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Faalangst, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Huisbezoek, Hulp, Informatie, Kind, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Opvoedingsondersteuning, Opvoedingsproblemen, Ouderschap, Papa, Ruzie, Slaapproblemen, Stress, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Zorgen, Zus)
de opvoedingswinkel (Agressie, Angst, Boosheid, Broer, Driftbui, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Faalangst, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Informatie, Kind, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Ouderschap, Papa, Ruzie, Slaapproblemen, Stress, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Vrienden, Zorgen, Zus)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Opvoedingsondersteuning)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
Solidariteit voor het Gezin (Opvoedingsondersteuning)
Spelotheek De Puzzel (Constructiespeelgoed, Educatief speelgoed, Fantasiespeelgoed, Speelgoed ontlenen)
Gezin en relatie
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Psychologie van huwelijk relaties en gezin)
CAW Halle-Vilvoorde (Bezoek, Echtscheiding ouders, Geweld, Ruzie thuis)
CKG De Kleine Parachute (Agressie, Angst, Begeleiding, Boosheid, Driftbui, Echtscheiding ouders, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Faalangst, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Huisbezoek, Hulp, Informatie, Kind, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Opvoedingsondersteuning, Opvoedingsproblemen, Ouderschap, Papa, Ruzie, Slaapproblemen, Stress, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Vrienden, Zorgen, Zus)
de opvoedingswinkel (Agressie, Angst, Boosheid, Broer, Driftbui, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Faalangst, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Informatie, Kind, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Ouderschap, Papa, Ruzie, Slaapproblemen, Stress, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Vrienden, Zorgen, Zus)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
Solidariteit voor het Gezin (Babysitdienst, Opvoedingsondersteuning, Thuisoppas zieke kinderen)
Warm-kracht vzw - armen aan het woord (Armoede)
Werk, school en opvang
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Frans leren, Informatie, Jeugdboekenmaand, Leerproblemen, Nederlands leren, Onderwijs in Belgie, Schoolbibliotheek)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (ADD, ADHD, DCD, DCS, Dyscalculie, Dyslexie, Leerstoornis, Leren, Onderwijs, Pesten, Rouw, Schoolangst, Schoolkeuze, Spijbelen, Studeren, Studiekeuze, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (ADD, ADHD, DCD, DCS, Dyscalculie, Dyslexie, Leerstoornis, Leren, Onderwijs, Pesten, Rouw, Schoolangst, Schoolkeuze, Spijbelen, Studeren, Studiekeuze, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (ADD, ADHD, DCD, DCS, Dyscalculie, Dyslexie, Leerstoornis, Leren, Onderwijs, Pesten, Rouw, Schoolangst, Schoolkeuze, Spijbelen, Studeren, Studiekeuze, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (ADD, ADHD, DCD, DCS, Dyscalculie, Dyslexie, Leerstoornis, Leren, Onderwijs, Pesten, Rouw, Schoolangst, Schoolkeuze, Spijbelen, Studeren, Studiekeuze, Welbevinden)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Opvang, Speelplein, SWAP, Vakantie, Vakantieopvang)
Gemeentelijke Academie Grimbergen (Dans, Dansinitiatie, Muziek spelen, Muzische vorming, Podiumervaring, Podiumkunsten, Toneel spelen, Verbale vorming)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
GO! basisschool De Regenboog (Lagere school)
Onderwijs in Grimbergen (Onderwijs)
Solidariteit voor het Gezin (Huishoudhulp, Thuisoppas zieke kinderen)
Spelotheek De Puzzel (Didactisch materiaal, Speelgoed ontlenen)
VBS de Ankering (Basisschool, De parel, Grimbergen, Leren, Onderwijs, Scholengemeenschap, School, Vrije)
VBS de Cirkel (Basisschool, De parel, Grimbergen, Humbeek, Leren, Onderwijs, Scholengemeenschap, School, Vrije)
VBS Sint-Jozef (Basisschool, De parel, Grimbergen, Leren, Onderwijs, Scholengemeenschap, School, Vrije)
Gezond en wel
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Eetproblemen en stoornissen, Informatie, Slaapproblemen, Sport en fitheid, Voeding, Voedingsgewoonten)
CAW Halle-Vilvoorde (Eenzaamheid, Goed in je vel, Pesten, Snijden, Sociale druk, Sociale vaardigheden, Verdriet, Wie ben ik, Zelfdoding, Zelfverwonding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Gezondheid, Vaccinaties)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Gezondheid, Vaccinaties)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Gezondheid, Vaccinaties)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Gezondheid, Vaccinaties)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
Solidariteit voor het Gezin (Thuisoppas zieke kinderen, Thuisverpleging)
Spelotheek De Puzzel (Beweging, Buitenspeelgoed, Snoezelen, Speelgoed ontlenen, Sportmateriaal)
Vrije tijd
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Hobbies, Informatie, Kinder- en Jeugdjury, Knutselen)
CAW Halle-Vilvoorde (Hobbies, Leuke dingen doen, Sport, Vakantie)
Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen (Beeldende ateliers, Cursussen, Dans, Educatie, Familiefestivals, Lagere school, Muziek, Podiumvoorstellingen, Theater, Vakantieaanbod, Vakantieinitiatieven, Voorstellingen, Workshops)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Events, Fuiven, Speelruimte)
Gemeentelijke Academie Grimbergen (Dans, Dansinitiatie, Muziek spelen, Muzische vorming, Podiumervaring, Podiumkunsten, Toneel spelen, Verbale vorming)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin, KinderOppasDienst)
Solidariteit voor het Gezin (Babysitdienst, Huishoudhulp)
Spelotheek De Puzzel (Buitenspeelgoed, Gezelschapsspelen, Puzzel, Speelgoed ontlenen, Sportmateriaal, Verkleedkoffer)
Warm-kracht vzw - armen aan het woord (Knutselnamiddagen)

 

Voor vragen over de opvoeding van je kindje, is er de opvoedingswinkel.

Je vindt heel wat informatie op :

Groeimee - Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning
Logo Zenneland - Gezondheid troef
EXPOO - Expertisecentrum opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid
De Opvoedingslijn - Eerste hulp bij opvoedingsgevallen
Gezond Opvoeden 
Centrum ZitStil - Het kennis- en expertisecentrum ADHD en ADD in Vlanderen
Awel - Luistert naar kinderen en jongeren
Kopp VLANDEREN - Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw
Onderwijs Vlaanderen - Vlaanderen is onderwijs en vorming

 

  Antwoord niet gevonden?      

 

Bent u geen professional?