Een kind van de lagere schoolleeftijd wordt steeds zelfstandiger en ontwikkelt zijn eigen mening. Het leert zijn emoties beter beheersen en bijsturen en kan zich al maar langer concentreren. Het leert echte vriendschappen aangaan en onderhouden en leert omgaan met een wereld die steeds meer van hem/haar verwacht. Denk maar aan omgaan met gevaar, eenvoudige conflicten oplossen, weten wat geld is en waarvoor het dient, de bedoelingen en belangen van anderen inschatten, en ga zo maar door.

Ondanks de grotere onafhankelijkheid, mogen we niet onderschatten hoezeer deze kinderen nood hebben aan de nabijheid van volwassenen. Volwassenen geven hen liefde, positieve reacties en een gevoel van veiligheid om zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Ze helpen een kind steeds meer verantwoordelijkheid te dragen, maar nemen deze ook nog op verschillende vlakken zelf op. Tenslotte hebben ze de taak om het kind een wereld aan te bieden die hun jonge leven steeds blijft verrijken met nieuwe ervaringen.

 

Diensten in en rond Grimbergen die mogelijks een aanbod hebben voor je vragen over kinderen van lagere schoolleeftijd:

Bibliotheek Grimbergen
CAW Halle-Vilvoorde
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB)
CKG De Kleine Parachute
Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen
de opvoedingswinkel
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd
Gemeentelijke Academie Grimbergen
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem
GO! basisschool De Regenboog
Onderwijs in Grimbergen
Solidariteit voor het Gezin
Spelotheek De Puzzel
VBS de Ankering
VBS de Cirkel
VBS Sint-Jozef
Warm-kracht vzw - armen aan het woord

 

Voor vragen over de opvoeding van je kindje, is er de opvoedingswinkel.

Je vindt heel wat informatie op :

Groeimee - Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning
Logo Zenneland - Gezondheid troef
EXPOO - Expertisecentrum opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid
De Opvoedingslijn - Eerste hulp bij opvoedingsgevallen
Gezond Opvoeden 
Centrum ZitStil - Het kennis- en expertisecentrum ADHD en ADD in Vlanderen
Awel - Luistert naar kinderen en jongeren
Kopp VLANDEREN - Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw
Onderwijs Vlaanderen - Vlaanderen is onderwijs en vorming

 

  Antwoord niet gevonden?      

 

Bent u een professional?