Onze hersenen bereiken over het algemeen pas hun volwassen vorm, grootte en functioneren tussen 21 en 24 jaar. Hersencentra die in deze levensfase nog steeds ‘onder constructie’ zijn, hebben te maken met bijvoorbeeld het beoordelen van risico’s, lange termijnplanning, zelfbeheersing en het beheersen van impulsen en gevoelens. Jongvolwassenen kunnen uiteraard al heel wat beter zelf inschatten wanneer ze de hulp van anderen nodig hebben. Ouders en andere volwassenen die beschikbaar blijven voor vragen en het samen zoeken naar antwoorden, zijn voor hen ontzettend waardevol.

 

Diensten in en rond Grimbergen die mogelijks een aanbod hebben voor je vragen over jongvolwassenen:

Bibliotheek Grimbergen
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB)
Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen
CVO Strombeek Grimbergen
de opvoedingswinkel
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd
Gemeentelijke Academie Grimbergen
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem
JAC Halle-Vilvoorde
Spelotheek De Puzzel
Warm-kracht vzw - armen aan het woord

 

Voor vragen over de opvoeding van je kindje, is er de opvoedingswinkel.

Je vindt heel wat informatie op :

Logo Zenneland - Gezondheid troef
EXPOO - Expertisecentrum opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid
De Opvoedingslijn - Eerste hulp bij opvoedingsgevallen
Gezond Opvoeden 
Centrum ZitStil - Het kennis- en expertisecentrum ADHD en ADD in Vlanderen
Awel - Luistert naar kinderen en jongeren
Kopp VLANDEREN - Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw
Onderwijs Vlaanderen - Vlaanderen is onderwijs en vorming

 

  Antwoord niet gevonden?      

 

Bent u een professional?