Puberteit… een woord dat bij heel wat ouders zweet op het voorhoofd veroorzaakt. Omwille van verhalen over hun uitdagend gedrag en hoe moeilijk het is als ouder om je kind steeds meer los te laten. Deze twee thema’s zijn echter heel erg met elkaar verbonden: een puber zet zich af tegen de autoriteit van zijn ouders, net omdat hij voor de moeilijke taak staat het ouderlijk nest binnen niet al te lange tijd te verlaten. Hij gaat op zoek naar zijn eigen plekje in de wereld.

Een puber wordt echter ook overspoeld door emoties en impulsen, en heeft, vaker dan hij zelf denkt of zal willen toegeven, regelmatig nog iemand nodig die de controlekamer bemant. Loslaten wat je kind al zelf kan en tegelijk voldoende houvast houden op de dingen waar je kind het nog moeilijk mee heeft, is de grote uitdaging.

 

Diensten in en rond Grimbergen die mogelijks een aanbod hebben voor je vragen over pubers:

Opvoeden en opgroeien
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Moeilijke pubers, Opvoedingsstijlen)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
de opvoedingswinkel (Agressie, Angst, Boosheid, Broer, Driftbui, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Faalangst, Gamen, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Informatie, Internet, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Ouderschap, Papa, Puber, Puberteit, Ruzie, Slaapproblemen, Sociale media, Stress, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Vrienden, Zorgen, Zus)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Opvoedingsondersteuning)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
JAC Halle-Vilvoorde (Opgroeien, Puberteit, Tienerzwangerschap, Zwangerschap)
Spelotheek De Puzzel (Speelgoed ontlenen)
Gezin en relatie
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Psychologie van huwelijk relaties en gezin, Seksuele opvoeding)
de opvoedingswinkel (Agressie, Angst, Boosheid, Broer, Driftbui, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Faalangst, Gamen, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Informatie, Internet, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Ouderschap, Papa, Puber, Puberteit, Ruzie, Slaapproblemen, Sociale media, Stress, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Vrienden, Zorgen, Zus)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
JAC Halle-Vilvoorde (Echtscheiding ouders, Liefdesverdriet, Ouders, Relaties, Ruzie thuis, Vrienden, Zwangerschap)
Warm-kracht vzw - armen aan het woord (Armoede)
Werk, school en opvang
Bibliotheek Grimbergen (Andere talen leren, Boeken, Duits leren, Engels leren, Frans leren, Informatie, Internet, Jeugdboekenmaand, Leerproblemen, Nederlands leren, Onderwijs in Belgie, Schoolbibliotheek)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (ADD, ADHD, DCD, DCS, Dyscalculie, Dyslexie, Leerstoornis, Leren, Onderwijs, Pesten, Puberteit, Rouw, Schoolangst, Schoolkeuze, Spijbelen, Studeren, Studiekeuze, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (ADD, ADHD, DCD, DCS, Dyscalculie, Dyslexie, Leerstoornis, Leren, Onderwijs, Pesten, Puberteit, Rouw, Schoolangst, Schoolkeuze, Spijbelen, Studeren, Studiekeuze, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (ADD, ADHD, DCD, DCS, Dyscalculie, Dyslexie, Leerstoornis, Leren, Onderwijs, Pesten, Puberteit, Rouw, Schoolangst, Schoolkeuze, Spijbelen, Studeren, Studiekeuze, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (ADD, ADHD, DCD, DCS, Dyscalculie, Dyslexie, Leerstoornis, Leren, Onderwijs, Pesten, Puberteit, Rouw, Schoolangst, Schoolkeuze, Spijbelen, Studeren, Studiekeuze, Welbevinden)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (SWAP, Vakantie, Vakantieopvang)
Gemeentelijke Academie Grimbergen (Dans, Dansinitiatie, Muziek spelen, Muzische vorming, Podiumervaring, Podiumkunsten, Toneel spelen, Verbale vorming)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
JAC Halle-Vilvoorde (Begeleid zelfstandig wonen, Sollicitatie, Studeren, Vakantiejob, Werk)
Onderwijs in Grimbergen (Onderwijs)
Spelotheek De Puzzel (Speelgoed ontlenen)
Gezond en wel
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Eetproblemen en stoornissen, Informatie, Lichaamsverzorging en schoonheid, Slaapproblemen, Sport en fitheid, Voeding, Voedingsgewoonten)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Gezondheid, Groeien, Puberteit, Vaccinaties)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Gezondheid, Groeien, Puberteit, Vaccinaties)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Gezondheid, Groeien, Puberteit, Vaccinaties)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Gezondheid, Groeien, Puberteit, Vaccinaties)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
JAC Halle-Vilvoorde (Cyberpesten, Eenzaamheid, Goed in je vel, Pesten, Snijden, Sociale druk, Sociale vaardigheden, Verdriet, Wie ben ik, Zelfdoding, Zelfverwonding)
Spelotheek De Puzzel (Buitenspeelgoed, Snoezelen, Speelgoed ontlenen, Sportmateriaal)
Vrije tijd
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Hobbies, Informatie, Kinder- en Jeugdjury, Knutselen)
Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen (Beeldende ateliers, Dans, Educatie, Muziek, Podiumvoorstellingen, Secundaire school, Theater, Voorstellingen)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Events, Fuiven, Speelruimte)
Gemeentelijke Academie Grimbergen (Dans, Dansinitiatie, Muziek spelen, Muzische vorming, Podiumervaring, Podiumkunsten, Toneel spelen, Verbale vorming)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin, KinderOppasDienst)
JAC Halle-Vilvoorde (Gamen, Jeugdadviseurs, Sociale media, Sociale vaardigheidstraining, Vrijwilligerswerk)
Spelotheek De Puzzel (Buitenspeelgoed, Gezelschapsspelen, Speelgoed ontlenen, Sportmateriaal)

 

Voor vragen over de opvoeding van je kindje, is er de opvoedingswinkel.

Je vindt heel wat informatie op :

Groeimee - Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning
Logo Zenneland - Gezondheid troef
EXPOO - Expertisecentrum opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid
De Opvoedingslijn - Eerste hulp bij opvoedingsgevallen
Gezond Opvoeden 
Centrum ZitStil - Het kennis- en expertisecentrum ADHD en ADD in Vlanderen
Awel - Luistert naar kinderen en jongeren
Kopp VLANDEREN - Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw
Onderwijs Vlaanderen - Vlaanderen is onderwijs en vorming
Sensoa - Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele gezondheid 

 

  Antwoord niet gevonden?      

 

Bent u geen professional?