In deze fijne levensjaren staan een kind weer veel uitdagingen te wachten! Zich aanpassen aan het schoolse leven, springen, zwemmen en dansen, vrienden maken en samen spelen, zich kunnen inleven in anderen, zich houden aan regels, voor zichzelf zorgen,… klinkt allemaal ontzettend moeilijk, toch? Even moeilijk zijn de uitdagingen die hierbij komen kijken voor ouders en andere belangrijke personen in het leven van een kleuter. Met een kleuter beleef je dolle pret, maar hij kan je ook voor uitdagende vraagstukken en dilemma’s zetten. Vergeet niet dat je er niet alleen voor staat!

Diensten in en rond Grimbergen die mogelijks een aanbod hebben voor je vragen over kleuters:

Opvoeden en opgroeien
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Opvoedingsstijlen)
CAW Halle-Vilvoorde (Opvoedingsondersteuning)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
CKG De Kleine Parachute (Agressie, Angst, Begeleiding, Boosheid, Broer, Driftbui, Echtscheiding ouders, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Faalangst, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Huisbezoek, Hulp, Informatie, Kleuter, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Opvoedingsondersteuning, Opvoedingsproblemen, Ouderschap, Papa, Ruzie, Slaapproblemen, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Zorgen, Zus)
de opvoedingswinkel (Agressie, Angst, Boosheid, Broer, Driftbui, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Faalangst, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Informatie, Kleuter, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Ouderschap, Papa, Ruzie, Slaapproblemen, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Zorgen, Zus)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Opvoedingsondersteuning)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
Solidariteit voor het Gezin (Opvoedingsondersteuning)
Spelotheek De Puzzel (Constructiespeelgoed, Educatief speelgoed, Fantasiespeelgoed, Speelgoed ontlenen)
Gezin en relatie
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Psychologie van huwelijk relaties en gezin)
CAW Halle-Vilvoorde (Bezoek, Echtscheiding ouders, Geweld, Ruzie thuis)
CKG De Kleine Parachute (Agressie, Angst, Begeleiding, Boosheid, Driftbui, Echtscheiding ouders, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Faalangst, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Huisbezoek, Hulp, Informatie, Kleuter, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Opvoedingsondersteuning, Opvoedingsproblemen, Ouderschap, Papa, Ruzie, Slaapproblemen, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Zorgen, Zus)
de opvoedingswinkel (Agressie, Angst, Boosheid, Broer, Driftbui, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Faalangst, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Informatie, Kleuter, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Ouderschap, Papa, Ruzie, Slaapproblemen, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Zorgen, Zus)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
Solidariteit voor het Gezin (Babysitdienst, Opvoedingsondersteuning, Thuisoppas zieke kinderen)
Warm-kracht vzw - armen aan het woord (Armoede)
Werk, school en opvang
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Jeugdboekenmaand, Leren lezen, Nederlands leren, Onderwijs in Belgie, Schoolbibliotheek)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Kleuterontwikkeling, Ontwikkeling, Pesten, Schoolangst, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Kleuterontwikkeling, Ontwikkeling, Pesten, Schoolangst, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Kleuterontwikkeling, Ontwikkeling, Pesten, Schoolangst, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Kleuterontwikkeling, Ontwikkeling, Pesten, Schoolangst, Welbevinden)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Opvang, Speelplein, Vakantie, Vakantieopvang)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
GO! basisschool De Regenboog (Kleuterschool)
Onderwijs in Grimbergen (Onderwijs)
Solidariteit voor het Gezin (Huishoudhulp, Thuisoppas zieke kinderen)
Spelotheek De Puzzel (Didactisch materiaal, Speelgoed ontlenen)
VBS de Ankering (Basisschool, De parel, Grimbergen, Leren, Onderwijs, Scholengemeenschap, School, Vrije)
VBS de Cirkel (Basisschool, De parel, Grimbergen, Humbeek, Leren, Onderwijs, Scholengemeenschap, School, Vrije)
VBS Sint-Jozef (Basisschool, De parel, Grimbergen, Leren, Onderwijs, Scholengemeenschap, School, Vrije)
Gezond en wel
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Eetproblemen en stoornissen, Hygiene en verzorging, Informatie, Kindervoeding, Slaapproblemen, Sport en fitheid, Voeding, Voedingsgewoonten)
CAW Halle-Vilvoorde (Eenzaamheid, Goed in je vel, Pesten, Snijden, Sociale druk, Sociale vaardigheden, Verdriet, Wie ben ik, Zelfdoding, Zelfverwonding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Gezondheid, Vaccinaties)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Gezondheid, Vaccinaties)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Gezondheid, Vaccinaties)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Gezondheid, Vaccinaties)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
Solidariteit voor het Gezin (Thuisoppas zieke kinderen, Thuisverpleging)
Spelotheek De Puzzel (Beweging, Buitenspeelgoed, Snoezelen, Speelgoed ontlenen, Sportmateriaal)
Warm-kracht vzw - armen aan het woord (Knuffelturnen)
Vrije tijd
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Hobbies, Informatie, Kinder- en Jeugdjury, Knutselen, Voorleesuurtje, Voorlezen)
CAW Halle-Vilvoorde (Hobbies, Leuke dingen doen, Sport, Vakantie)
Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen (Beeldende ateliers, Cursussen, Dans, Educatie, Familiefestivals, Kleuterschool, Muziek, Podiumvoorstellingen, Theater, Vakantieaanbod, Vakantieinitiatieven, Voorstellingen, Workshops)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Events, Speelruimte)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin, KinderOppasDienst)
Solidariteit voor het Gezin (Babysitdienst, Huishoudhulp)
Spelotheek De Puzzel (Buitenspeelgoed, Gezelschapsspelen, Puzzel, Speelgoed ontlenen, Sportmateriaal, Verkleedkoffer)
Warm-kracht vzw - armen aan het woord (Knutselnamiddagen)

 

 

Voor vragen over de opvoeding van je kindje, is er de opvoedingswinkel.

Je vindt heel wat informatie op :

Groeimee - Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning
De Bakermat - Expertisecentrum kraamzorg, groepspraktijk vroedvouwen, kenniscentrum borstvoeding
Logo Zenneland - Gezondheid troef
EXPOO - Expertisecentrum opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid
De Opvoedingslijn - Eerste hulp bij opvoedingsgevallen
Gezond Opvoeden 
Centrum ZitStil - Het kennis- en expertisecentrum ADHD en ADD in Vlanderen
Onderwijs Vlaanderen - Vlaanderen is onderwijs en vorming

 

  Antwoord niet gevonden?      

 

Bent u geen professional?