In de eerste drie levensjaren groeit en leert een kind enorm veel: van rollen over kruipen naar stappen, van onwillekeurige geluidjes over brabbelen naar babbelen, van melk over papjes naar vaste voeding, van vertrouwen op mama en papa over ontdekken en experimenteren naar vertrouwen in zichzelf, … deze opsomming is eindeloos, en indrukwekkend! 

Het is voor iedereen zoeken hoe je het kind dat je onder je hoede hebt, zo goed mogelijk kan bijstaan in deze soms moeilijke maar belangrijke stappen in de ontwikkeling. Want er bestaan geen vaste regels over hoe je kinderen moet opvoeden, en is elk kind en elke situatie anders.

 

Diensten in en rond Grimbergen die mogelijks een aanbod hebben voor je vragen over baby’s en peuters:

Opvoeden en opgroeien
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Borstvoeding, Informatie, Opvoedingsstijlen)
bvba Tepee (Begeleiding, Stimuleren, Verzorging, Welbevinden)
CAW Halle-Vilvoorde (Opvoedingsondersteuning)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
CKG De Kleine Parachute (Agressie, Angst, Baby, Begeleiding, Boosheid, Broer, Driftbui, Echtscheiding ouders, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Huisbezoek, Hulp, Informatie, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Opvoedingsondersteuning, Opvoedingsproblemen, Ouderschap, Papa, Peuter, Ruzie, Slaapproblemen, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Zindelijkheid, Zorgen, Zus)
de opvoedingswinkel (Agressie, Angst, Baby, Boosheid, Broer, Driftbui, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Informatie, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Ouderschap, Papa, Ruzie, Slaapproblemen, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Zindelijkheid, Zorgen, Zus)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Opvoedingsondersteuning)
Familiehulp - Kraamzorg (Baby, Kraamzorg, Ondersteuning)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
Kind en Gezin (Motorische ontwikkeling, Opvoeding, Spelen, Taal en communicatie, Zindelijkheid, Zintuigen)
Kraamzorg Ferm Thuiszorg (Opvoedingsondersteuning)
Solidariteit voor het Gezin (Opvoedingsondersteuning, Postnatale thuisbegeleiding)
Spelotheek De Puzzel (Babyspeelgoed, Constructiespeelgoed, Fantasiespeelgoed, Speelgoed ontlenen, Zintuiglijk speelgoed)
Wiegwijs (Opvoedingsondersteuning)
Gezin en relatie
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Psychologie van huwelijk relaties en gezin)
CAW Halle-Vilvoorde (Bezoek, Echtscheiding ouders, Geweld, Ruzie thuis)
CKG De Kleine Parachute (Agressie, Angst, Baby, Begeleiding, Boosheid, Driftbui, Echtscheiding ouders, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Huisbezoek, Hulp, Informatie, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Opvoedingsondersteuning, Opvoedingsproblemen, Ouderschap, Papa, Peuter, Ruzie, Slaapproblemen, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Zindelijkheid, Zorgen, Zus)
de opvoedingswinkel (Agressie, Angst, Baby, Boosheid, Broer, Driftbui, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Informatie, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Ouderschap, Papa, Peuter, Ruzie, Slaapproblemen, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Zindelijkheid, Zorgen, Zus)
Familiehulp - Kraamzorg (Baby, Kraamzorg)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
Kind en Gezin (Beleving, Gezinsondersteuning, Ouderschap)
Kraamzorg Ferm Thuiszorg (Baby, Babybadje geven, Babyverzorging, Babyvoeding, Bevalling, Boodschappen doen, Borstvoeding, Draagdoek, Emotionele ondersteuning, Flesvoeding, Geboorte, Gewicht, Huishouden, Hulp, Hulp na bevalling, Koken, Kraamhulp, Kraamverzorgende, Kraamzorg, Mama, Observatie baby, Observatie moeder, Onderhoud, Ondersteuning bij gezinsbudget, Opvang oudere kinderen, Strijken, Vaatwas, Verzorging mama, Wassen, Wegen, Zorgen voor rust, Zwanger)
Solidariteit voor het Gezin (Babysitdienst, Kraamzorg, Opvoedingsondersteuning, Postnatale thuisbegeleiding, Thuisoppas zieke kinderen)
Warm-kracht vzw - armen aan het woord (Armoede)
Wiegwijs (Combinatie, Kinderen, Kwetsbare gezinnen, Ontwikkeling, Ouder kind)
Werk, school en opvang
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Leren lezen, Nederlands leren, Onderwijs in Belgie)
bvba Tepee (Begeleiding, Groeien, Verzorging, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Ontwikkeling, Schoolangst, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Ontwikkeling, Schoolangst, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Ontwikkeling, Schoolangst, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Ontwikkeling, Schoolangst, Welbevinden)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Info voorschoolse opvang)
Familiehulp - Kraamzorg (Creche, Onthaalmoeder, Ophalen, Opvang, Ouder kind)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
Kind en Gezin (Borstvoedingspauze, Borstvoedingsverlof, Financieel, Kinderopvang, Moederschapsrust, Op het werk, Ouderschapsverlof, Vaderschapsverlof, Verlof)
Kraamzorg Ferm Thuiszorg (Creche, Kinderopvang, Onthaalmoeder, Opvang)
Lokaal Loket Kinderopvang (Creche, Gezin, Gezinsopvang Grimbergen, Inclusieve opvang, Inschrijven kinderopvang, Kinderdagverblijf, Kinderkribbe, Kinderopvang, Kinderopvang Grimbergen, Kinderopvanginitiatieven, Kribbe, Onthaalmoeder, Onthaalouder, Onthaalvader)
Solidariteit voor het Gezin (Huishoudhulp, Thuisoppas zieke kinderen)
Spelotheek De Puzzel (Didactisch materiaal, Speelgoed ontlenen)
Wiegwijs (Creche, Gezin, Kinderdagverblijf, Kinderkribbe, Kribbe, Onthaalmoeder, Onthaalouder, Onthaalvader)
Gezond en wel
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Eetproblemen en stoornissen, Hygiene en verzorging, Informatie, Kindervoeding, Slaapproblemen, Sport en fitheid, Voeding, Voedingsgewoonten)
bvba Tepee (Welbevinden)
CAW Halle-Vilvoorde (Eenzaamheid, Goed in je vel, Pesten, Snijden, Sociale druk, Sociale vaardigheden, Verdriet, Wie ben ik, Zelfdoding, Zelfverwonding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Eetproblemen en stoornissen, Gehoor, Gezondheid, Groeien, Lichamelijke ontwikkeling, Vaccinaties, Zicht)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Eetproblemen en stoornissen, Gehoor, Gezondheid, Groeien, Lichamelijke ontwikkeling, Vaccinaties, Zicht)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Eetproblemen en stoornissen, Gehoor, Gezondheid, Groeien, Lichamelijke ontwikkeling, Vaccinaties, Zicht)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Eetproblemen en stoornissen, Gehoor, Gezondheid, Groeien, Lichamelijke ontwikkeling, Vaccinaties, Zicht)
Familiehulp - Kraamzorg (Baby, Kraamzorg, Ondersteuning)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
Kind en Gezin (Babyblues, Beweging, Borstvoeding, Flesvoeding, Gezondheid, Hygiene en verzorging, Kindermishandeling, Koorts, Ontwikkeling, Post-partumdepressie, Slapen, Vaccinaties, Veilig slapen, Veiligheid, Vervoer, Verzorging, Voeding, Wiegedood)
Kraamzorg Ferm Thuiszorg (Emotionele ondersteuning, Ondersteuning bij ontspanning)
Solidariteit voor het Gezin (Postnatale thuisbegeleiding, Thuisoppas zieke kinderen, Thuisverpleging)
Spelotheek De Puzzel (Babyschommel, Beweging, Buitenspeelgoed, Snoezelen, Speelgoed ontlenen)
Warm-kracht vzw - armen aan het woord (Knuffelturnen)
Wiegwijs (Consultatiebureau, Controle Kind en Gezin, Gezondheid en preventie, Hygiene, Welzijn)
Vrije tijd
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie)
CAW Halle-Vilvoorde (Hobbies, Leuke dingen doen, Sport, Vakantie)
Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen (Educatie, Familieverband, Muziek, Theater)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Events, Speelruimte)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin, KinderOppasDienst)
Solidariteit voor het Gezin (Babysitdienst, Huishoudhulp)
Spelotheek De Puzzel (Buitenspeelgoed, Gezelschapsspelen, Puzzel, Speelgoed ontlenen, Verkleedkoffer)

 

locket kinderopvang

 

  Zoek je kinderopvang (0-3 jaar) in Grimbergen? Registreer jouw aanvraag op www.grimbergen.be/kinderopvang

 


Voor vragen over de opvoeding van je kindje, is er de opvoedingswinkel.

Je vindt heel wat informatie op :

Kind & Gezin
Groeimee - Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning
De Bakermat - Expertisecentrum kraamzorg, groepspraktijk vroedvouwen, kenniscentrum borstvoeding
Logo Zenneland - Gezondheid troef
EXPOO - Expertisecentrum opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid

 

  Antwoord niet gevonden?      

 

Bent u geen professional?